Trường THCS Y NGÔNG NIÊ KDĂM tổ chức Hội thi ” Tìm hiểu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình truyền thông của Trung tâm nghiên cứu Quyền con người vùng dân tộc, miền núi ( HRC) về việc triển khai thực hiện Đề án ” Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”; Công văn số 7737/UBND-TH ngày 23/09/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận Chương trình truyền thông của Trung tâm ngiên cứu Quyền con người vùng dân tộc, miền núi ( HRC); Công văn số 2353/UBND-VP ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cư’Mgar giao cho Phòng GDĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận Chương trình truyền thông của Trung tâm ngiên cứu Quyền con người vùng dân tộc, miền núi ( HRC). Sáng ngày 18/11/2019, Ban giám hiệu trường THCS Y Ngông Niê Kdăm phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho toàn thể học sinh trong nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh được chia thành 4 đội thi, tham dự 3 phần thi gồm: Màn thi chào hỏi, Thi kiến thức, Thi vẽ tranh theo chủ đề và hùng biện.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nội dung được toàn thể các em học sinh trong trường tham gia và hưởng ứng nhiệt tình.

 

Thùy Linh