Chuyên đề ” Vui học Mỹ Thuật – Âm nhạc” của trường THCS Trần Hưng Đạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Trần Hưng Đạo

 – Thực hiện Quy chế chuyên môn năm học 2017 – 2018 của trường THCS Trần Hưng Đạo

– Thực hiện Nhiệm vụ năm học năm học 2017 – 2018 . Tổ Ngoại ngữ – Âm nhạc – Mỹ Thuật, trườngTHCS Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp cụm về ” Vui học mỹ thuật – âm nhạc”  trong năm học 2017 – 2018

  Dưới đây là một số hình ảnh về chuyên đề: