Khánh thành Nhà Truyền thống – thư viện tại Trường THCS Y Ngông Niê Kđăm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 5-9, Huyện Đoàn Cư M’gar và Trường THCS Y Ngông Niê Kđăm đã tổ chức khánh thành Nhà Truyền thống – thư viện .

Nhà Truyền thống – thư viện được xây dựng trong khuôn viên trường, làm theo kiểu nhà sàn, có diện tích 60 m2, tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng. Trong đó, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng, Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường hỗ trợ hơn 60 triệu đồng, đoàn viên thanh niên và nhiều cá nhân hỗ trợ ngày công… Số kinh phí, nhân lực nêu trên cơ bản đáp ứng được 75% tổng giá trị công trình, số còn lại nhà trường tiếp tục huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

 

aaaa

Niềm vui của tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Y Ngông Niê Kđăm trong ngày khánh thành Nhà Truyền thống – thư viện

 

Nhà Truyền thống- thư viện sẽ là nơi sinh hoạt, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu và giữ gìn những tài liệu, hiện vật có liên quan tới việc thành lập, xây dựng và phát triển của nhà trường; phục vụ nhu cầu đọc sách, học tập, cung cấp thông tin, thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nhà truyền thống - thư viện nằm trong khuôn viên trường

Ngoài ra, mô hình nhà dài truyền thống của người Êđê kết hợp làm thư viện giúp cho học sinh thêm yêu bản sắc văn hóa dân tộc và có ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống.

Mai Sao